Codi ètic – rendiment de comptes

Codi ètic – rendiment de comptes

 

6. Els representants electes han de retre comptes davant la ciutadania i assegurar la transparència de la seva gestió pública, per la qual cosa caldrà que expliquin les seves decisions polítiques i que, si procedeix, les sotmetin a discussió a través de sistemes actius de participació ciutadana.