Conclusions del Ple Extraordinari

Imatge: Reus Digital

Imatge: Reus Digital

Aquest matí s’ha celebrat un ple extraordinari a l’Ajuntament de Reus per resoldre les al·legacions presentades als pressupostos municipals de 2017. La plataforma denouReus vam presentar un suggeriment per tal que els pressupostos incloguessin una partida per realitzar uns pressupostos participatius, tal i com s’havia compromès el govern a través d’un pacte polític.

Pensem que l’incompliment dels pactes polítics no hauria de ser una característica definitòria del govern de la ciutat ja que així perd credibilitat davant la ciutadania. Més enllà d’això, el nostre suggeriment pretenia generar debat entorn a la necessitat d’una eina que permeti decidir als ciutadans una part del pressupost per a que es dediqui al que es considerin més necessari i útil.

Lamentem, doncs, que aquest debat no s’hagi produït i simplement s’hagi resolt el suggeriment de manera tècnica i s’hagi perdut l’oportunitat d’escoltar quina opinió tenen els diferents grups sobre els pressupostos participatius i com justifica el govern aquest incompliment. Tanmateix, també agraïm als grups del PSC i la CUP que si han volgut tractar la dimensió política de la nostra proposta.