El debat de la internalització de serveis

Popietat de la imatge: Reus Digital

Imatge: Reus Digital

Recentment s’ha produït una onada que busca internalitzar serveis bàsics que fins ara estaven gestionats per empreses privades contractades pels Ajuntaments. A Reus aquest debat s’ha generat entorn a la recollida de residus a partir d’una proposta de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que ha demanat que aquest servei torni a donar-se per part de l’Ajuntament.

Hi ha un estudi realitzat per tècnics de l’Ajuntament que apunta a una possible disminució del cost del servei i un estalvi per part dels ciutadans. Tanmateix, hi ha una manca d’informació sobre alguns aspectes i caldria posar tota la documentació sobre la taula per poder valorar correctament la decisió.

A denouReus pensem que aquest debat és molt necessari i animem a que es produeixi a les institucions, però també entre la ciutadania. Cal ser transparent i donar tota la informació que pugui ser útil, a més de presentar els avantatges i inconvenients de cada una de les opcions a curt i llarg termini. Un cop realitzat aquest primer pas cal que els reusencs i reusenques puguin expressar quina opció prefereixen valorant les condicions econòmiques, laborals i socials del servei.