Només des de l’educació es poden transformar realitats!

De nou Reus posa sobre la taula les mancances en educació a la ciutat

Lluís PallejàJa en portem tres! Dimecres passat, dia 11 de juny, vam celebrar la tercera taula organitzada des de De nou Reus. Aquesta vegada, era el torn de l’Educació i l’Ensenyament, i van ser gairebé 30 persones les que es van acostar a Cal Massó per parlar de quins són els punts forts i els punts febles d’aquest sector a la ciutat. Tothom va dir-hi la seva, sense intermediaris ni moderadors, perquè el que volíem, sobretot, era donar la veu als ciutadans en torn d’un tema tan important com és l’educació.

Mestres, professors, pares, mares, tècnics, representants d’AMPA i psicopedagogs (volem que en les següents trobades hi assisteixin també representants de l’educació no reglada, l’educació en el lleure i alumnes dels centres) van apuntar dos temes sobre els quals cal incidir a la ciutat: la zonificació escolar i la ciutat com a espai educador més enllà dels centres educatius.

Des d’un bon inici es va plantejar que, tant la LOMCE com la LEC, presenten mancances en temes que es consideren essencials i nuclears per tal de fer que l’ensenyament millori, com són el disseny del mapa escolar, l’educació en llengua catalana i la diversitat de l’alumnat (no només des del punt de vista de la immigració). Tot i així, els assistents a la taula van voler remarcar que no hi ha excuses i que cal deixar de dir que municipalment no es té prou autonomia per fer política educativa, ja que l’actual normativa (article 159 de la Llei d’Educació de Catalunya) concedeix als consistoris un marc d’actuació prou ampli en aquesta matèria.

Un dels aspectes on es podria incidir des de l’àmbit municipal és en la revisió del mapa escolar de Reus. Aquest és un dels punts en què l’Ajuntament pot incidir en tant que ens local, juntament amb la Generalitat de Catlunya; de la mateixa manera, és responsabilitat de l’administració local la programació educativa, l’establiment de les zones educatives i la capacitat d’aprovar els instruments i els criteris de la programació de l’oferta educativa del Servei d’Educació de Catalunya en totes les etapes educatives i ensenyaments que estableix la LECi, d’acord amb l’article 44.

Creiem, doncs, que hi ha la necessitat que la zonificació escolar respongui realment a la promoció de la diversitat i no a la gestió de les voluntats d’elecció de centre, la facilitació de la tasca administrativa de matriculació, les pressions de no guetització i el manteniment d’uns centres que es creuen suposadament d’elit o millor que la resta.

Tot i que els participants a la taula procedien d’àmbits molt diversos dins del món de l’ensenyament, es va assenyalar que cal corresponsabilitzar tothom d’acompanyar i cuidar el professorat dels centres, ja que els alumnes aprenen molt millor si els docents estan motivats. De la mateixa manera, es va fer una crida a la implicació de les famílies i dels mateixos alumnes en la seva educació i es va demanar fer de Reus una ciutat pedagògica, que promogui espais on els professionals es puguin reunir segons les temàtiques que imparteixen i crear sinergies entre ells.

La necessitat de millorar els espais destinats a l’educació especial a la ciutat i la mobilitat dels nens i nenes fins als centres educatius van ser altres temes que van sortir en el debat. Així mateix, es va proposar treballar en base a les propostes del Llibre Blanc de participació de les famílies en l’educació, de la Fundacio Bofill, amb l’objectiu que esdevingui un full de ruta per l’educació a la ciutat, que remarqui el paper essencial de l’AMPA en l’ensenyament i que posi les bases per impulsar un canvi en les polítiques educatives per tal que evolucionin des del coneixement cap a l’aprenentatge.

Estem molt satisfests amb els resultats d’aquesta primera trobada i esperem poder celebrar-ne una segona ben aviat! Només des de l’educació es poden transformar realitats!

Lluís Pallejà
Coordinador de la Taula d’Educació i Ensenyament de De nou Reus