Procés participatiu i ordenança de civisme

En reunió celebrada el dia 7 de setembre, el col·lectiu denouReus hem decidit assistir a la reunió convocada per l’Ajuntament de Reus referent a l’inici del procés participatiu per tal de redactar una nova ordenança de civisme.

Tot i que la participació ciutadana va ser un dels puntals de la nostra proposta política a les darreres eleccions municipals, cal que diguem que no se’ns ha convocat a participar en cap reunió prèvia i, per tant, no sabem com s’ha configurat aquest procés participatiu ni hem pogut ajudar a establir els seus criteris.

Malgrat això entenem, com a col·lectiu, que no hi haurà problema en fer les aportacions oportunes per tal de, entre tots, configurar una ordenança tant important en el desenvolupament del dia a dia de la ciutat.

Us mantindrem informats.