Procés participatiu OC (II)

denouReus aposta per una nova ordenança més clara, sense duplicitats amb altres normatives i amb sancions proporcionals

Des de la plataforma cívica denouReus hem fet arribar al consistori les nostres aportacions per a la nova Ordenança de Civisme. Les propostes són fruit del debat entre els diversos membres que integrem denouReus i, més enllà de suggerir noves possibles infraccions i sancions, veiem necessària una nova organització de l’Ordenança que sigui més clara i intel.ligible per al ciutadà; que s’evitin duplicitats amb aspectes ja regulats per altres normes de major rang; i que s’aposti, quan sigui possible, per evitar la sanció econòmica a canvi de treballs per la comunitat, així com, en els altres casos, multar de manera proporcional a la gravetat de la infracció i el poder adquisitiu de l’infractor.

Per denouReus,

  • Cal que l’Ordenança de Civisme s’organitzi a nivell estructural d’una forma diferent: detallant la infracció i seguidament la sanció corresponent.
  • S’han d’eliminar els aspectes regulats per altres normes de major rang.
  • És necessari traslladar els temes relacionats amb altres ordenances allà on correspongui i integrar en un text comú totes les informacions anteriors, a títol informatiu.
  • Establir criteris concrets per a la graduació de sancions i proporcionalitat amb el poder econòmic de la persona sancionada.
  • Incorporar els treballs comunitaris com una alternativa a la sanció econòmica.
  • Introduir la mediació en els conflictes entre veïns.
  • Incloure cursos formatius, campanyes educatives tant per la prevenció de determinades conductes com pel canvi d’aquestes.

Després d’analitzar els textos que han estat vigents, entenem que és imprescindible millorar l’organització dels punts que componen l’Ordenança i evitar les duplicitats amb infraccions ja recollides en altres àmbits legislatius (Llei de Seguretat Ciutadana o Codi Penal, per exemple).

Així, proposem una reestructuració dels apartats de l’Ordenança. Serà més aclaridor per als ciutadans que es detalli infracció i sanció d’una manera contigua, i no fer-ho en apartats separats com ha estat fins ara.

També veiem necessari eliminar els aspectes regulats per altres normes de major rang (exemple: bicicletes, soroll, animals…) i, per tant, no incloure’ls com a punts de l’Ordenança en sí, sinó traslladar-los en un apartat separat, només a títol informatiu.

Sobre les sancions, pensem que cal establir criteris concrets per a la seva graduació i aplicar-les amb proporcionalitat amb el poder econòmic de la persona sancionada. També creiem en la incorporació de treballs comunitaris com una alternativa a la sanció econòmica i fem una aposta clara per la mediació en els conflictes entre veïns, així com per la inclusió d’una oferta de cursos formatius i campanyes educatives, per prevenir i educar sobre aquests aspectes. Són dos punts clau a l’hora de garantir el civisme a la ciutat.

Finalment, des de la plataforma, volem agrair que s’hagi apostat per la participació ciutadana en l’elaboració de la nova proposta (un dels punts que més hem defensat) i esperem que les aportacions d’entitats, ciutadans a títol individual i/o plataformes cíviques es vegi reflectida en el futur reglament. Entenem que no fer-ho relegaria aquest procés suposadament participatiu a un altre intent infructuós d’obrir el consistori a la ciutadania.